Nowe przedszkola w Wielkopolsce

W ramach działalności zajmujemy się otwieraniem nowych przedszkoli w partnerstwie z Gminami korzystając ze środków unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego W ramach tego działania możliwe jest otworzenie punktu przedszkolnego (minimum jeden oddział, czyli 20-25 dzieci), a w nim:

 • adaptacja pomieszczenia - malowanie, zakup wykładzin, przystosowanie części sanitarnej,
 • wyposażenie sal - multimedia, meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, wyprawki dla dzieci,
 • wynagrodzenie dla kadry nauczycielskiej,
 • wyżywienie dzieci,
 • bezpłatne zajęcia dodatkowe: angielski, rytmika, dziecięce studio teatralne, warsztaty plastyczne, zajęcia ruchowe - gimnastyka korekcyjna, pikniki integracyjne, wycieczki edukacyjne,
 • utworzenie Klubu Czytelniczego w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom oraz wyposażenie kącików czytelniczych w przedszkolu,
 • diagnoza psychologiczno-logopedyczna przeprowadzona na początku i opieka w trakcie trwania projektu,
 • spotkania pedagogiczne z dziećmi - diagnoza predyspozycji, niwelowanie stwierdzonych deficytów, wspieranie rozwoju uzdolnień,
 • spotkania z rodzicami przed przyjęciem do przedszkola i w trakcie, okresowe spotkania z psychologiem, logopedą, pedagogiem.
 • Podnoszenie kwalifikacji zatrudnianej kadry
 • Objęcie wsparciem rodziców dzieci w postaci warsztatów i szkoleń

Beneficjentem projektu jest Twojeprzedszkole.pl. Wniosek jest pisany w partnerstwie z Gminą. Zadaniem Gminy jest nieodpłatne udostępnienie miejsca na punkt przedszkolny, które jest wnoszone do projektu jako wkład własny. Dzięki temu wynajem nie obciąża projektu, przez co zwiększa się kwota dofinansowania pozostałych pozycji w projekcie. 

 

KORZYŚCI

Wspólne złożenie wniosku niesie szereg korzyści dla Gminy:

 • dzięki naszemu doświadczeniu i już uruchomionych punktach przedszkolnych oraz zaangażowaniu Gminy w postaci użyczenia lokalu, znacząco wzrasta szansa na przyznanie dofinansowania , w porównaniu z samodzielnym aplikowaniem w konkursie
 • przez Gminę lub Twojeprzedszkole.pl
 • punkt przedszkolny jest całkowicie finansowany przez środki unijne, dzięki czemu nie obciąża budżetu Gminy.
 • wszystkie działania organizacyjne, prawne i księgowe spoczywają na beneficjencie, dzięki czemu Gmina nie zajmuje się rozliczaniem wniosku z instytucją pośredniczącą.
 • dzięki zaspokojeniu edukacyjnych potrzeb dzieci i rodziców znacząco polepsza się wizerunek Gminy wśród społeczności lokalnej, tym bardziej, że przedszkole w okresie dofinansowania jest dostępne bezpłatnie.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, proszę o mailowy kontakt zwrotny lub o telefon 61 624 85 80